Hưởng ứng Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine

Phóng sự ảnh Xem thêm