Lễ kỷ niệm 43 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và Tuyên dương sinh viên Lào tiêu biểu

Phóng sự ảnh Xem thêm