Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị tiếp Đoàn Trợ lý Nghị sĩ Quốc hội Mỹ

Phóng sự ảnh Xem thêm