Lãnh đạo Liên hiệp tiếp và giao lưu hữu nghị với đoàn ICAP

Phóng sự ảnh Xem thêm