Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam công bố, trao quyết định về công tác cán bộ

Phóng sự ảnh Xem tiếp