Người dân Đà Nẵng hưởng ứng ngày Quốc tế Yoga

Phóng sự ảnh Xem thêm