Ông Nguyễn Thế Kỷ được bầu là Chủ tịch Uỷ ban Việt Nam Đoàn kết và hợp tác Á-Phi-Mỹ Latinh

Phóng sự ảnh Xem tiếp