Quảng Ngãi: khánh thành thư viện cho trẻ mầm non do Zhi-Shan Foundation tài trợ

Phóng sự ảnh Xem tiếp