Saigon Children’s Charity khởi động chiến dịch kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh, tiếp sức trẻ em khó khăn đến trường

Phóng sự ảnh Xem thêm