Thư chúc tết của Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem thêm