Gặp mặt các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

Phóng sự ảnh Xem thêm