Một vài hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Phóng sự ảnh Xem thêm