Hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp Hữu nghị lần thứ XII, khóa V, nhiệm kỳ 2013-2018

Phóng sự ảnh Xem thêm