Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị tiếp đoàn Hội đồng Nhật Bản chống bom nguyên tử và khinh khí

Phóng sự ảnh Xem thêm