Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tiếp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Bờ Biển Ngà

Phóng sự ảnh Xem thêm