Facing the World sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo, chẩn đoán từ xa

Phóng sự ảnh Xem thêm