Họp báo công bố thông tin Hệ thống Giải golf Hữu nghị 2019

Phóng sự ảnh Xem thêm