Kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống của Liên hiệp (17/11/1950-17/11/2019)

Phóng sự ảnh Xem thêm