Trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm