Trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Phóng sự ảnh Xem thêm