Liên hiệp Hữu nghị gặp gỡ kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm