Đoàn công tác Đảng đoàn Liên hiệp Hữu nghị làm việc với tỉnh Quảng Trị về công tác đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem thêm