Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị tiếp Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Phóng sự ảnh Xem thêm