Hội nghị tổng kết và Ký kết giao ước thi đua Khối các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2019

Phóng sự ảnh Xem thêm