Chủ tịch Liên hiệp tiếp và làm việc với Đoàn Ban Quản lý Di tích Hỏa Lò

Phóng sự ảnh Xem thêm