Lễ trao Quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Bạch Ngọc Chiến

Phóng sự ảnh Xem thêm