Tọa đàm: “Mở rộng hợp tác nhân dân Việt - Mỹ trong thời kỳ đối tác toàn diện”

Phóng sự ảnh Xem thêm