Trao Huân chương Hữu nghị cho Nhà sáng lập tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm