Uruguay mong muốn thúc đẩy giao lưu nhân dân với Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm