Trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Thái Lan

Phóng sự ảnh Xem thêm