Trao tặng kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hiệu trưởng trường MGLU

Phóng sự ảnh Xem thêm