Trao tặng vật tư y tế cho sinh viên Lào và Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TP. Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem thêm