Tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng với nhân dân Thái Lan

Phóng sự ảnh Xem thêm