Hội Hàn Kiều TP. Hồ Chí Minh trao tặng 100 triệu đồng ủng hộ nhân dân TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

Phóng sự ảnh Xem thêm