Liên hiệp Hữu nghị làm việc với tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ về công tác đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem thêm