Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động đối ngoại nhân dân giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ

Phóng sự ảnh Xem thêm