Đại hội đại biểu lần thứ II Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre

Phóng sự ảnh Xem thêm