Tưởng niệm “Binh đoàn bất tử” tại Hà Nội

Phóng sự ảnh Xem thêm