“Về Nantes ăn Tết” giới thiệu Tết và văn hóa Việt tới công chúng Pháp

Phóng sự ảnh Xem thêm