Bạn bè quốc tế "xông đất" năm mới 2020 tại các vùng miền của Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm