LHQ kỳ vọng vào đóng góp của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Phóng sự ảnh Xem thêm