Thành tựu đối ngoại 2019: Bản lĩnh và tinh thần Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm