Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp đại biểu tham dự Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 11

Phóng sự ảnh Xem thêm