Gần 100 sinh viên quốc tế giao lưu năm mới tại Đại học Thái Nguyên

Phóng sự ảnh Xem thêm