Hội thảo nâng cao nhận thức về môi trường và hòa bình tại Hà Nội

Phóng sự ảnh Xem thêm