Hơn 1.000 đại biểu Nhật Bản quy sẽ thăm Việt Nam vào đầu năm 2020

Phóng sự ảnh Xem thêm