Lễ hội ném còn nối tình hữu nghị ba nước chung đường biên

Phóng sự ảnh Xem thêm