Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đoàn đại biểu cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm