Chim bồ câu là hình ảnh chính trong logo kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt - Mỹ

Phóng sự ảnh Xem thêm