Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tiếp Đại sứ Lào

Phóng sự ảnh Xem thêm